Blog

 
Na tomto blogu bychom rádi uveřejňovali zajímavosti a aktuality z oblasti Value Based Procurementu.
Pokud máte zájem publikovat příspěvek, kontaktujte prosím Mgr. Milana Filípka (milan.filipek@bbraun.com, +420271091236)
Autoři:

Mgr. Jiří Harnach, AK Rowan Legal

Odpovědné veřejné zadávání a Value Based Procurement

Podstatou Value Based Procurementu (dále jen „VBP“) je takový přístup k nakupování ve zdravotnictví, který přináší zadavatelům co nejvyšší hodnotu. Zadavatel za své peníze získává to nejlepší pro své pacienty a personál. Významným atributem VBP je také zohlednění širšího přínosu zakázky pro společnost, například v podobě inovací, udržitelnosti nebo sociální podpory či soudružnosti. A právě toto je oblast, kde se VBP věcně propojuje s tzv. Odpovědným veřejným zadáváním (dále jen „OVZ“), které je s účinností od 1. 1. 2021 součástí § 6 odst. 4 ZZVZ. Cílem tohoto příspěvku je krátce se zamyslet nad tím, jak na OVZ ve zdravotnictví.

Přečteno: 783x
dne 21.6.2021
Autoři:

Mgr. Zuzana Čajová, Oddělení veřejných zakázek B. Braun Medical s.r.o.
Mgr. Milan Filípek, manažer Právní sekce B. Braun Medical s.r.o.

Hodnocení kvality ve veřejné zakázce – snazší, než si myslíte

Jednou z bariér pro uplatnění principů Value Based Procurementu může být náročnost hodnocení kvality. Z pohledu vyhodnocení nabídek je nepochybně jednodušší, je-li jediným hodnotícím kritériem nejnižší pořizovací cena, oproti situaci, kdy zadavatel hodnotí kvalitu nabízených produktů buď objektivními nebo subjektivními kritérii.

Přečteno: 1454x
v Praze, 29.3.2021