Blog

 
Na tomto blogu bychom rádi uveřejňovali zajímavosti a aktuality z oblasti Value Based Procurementu.
Pokud máte zájem publikovat příspěvek, kontaktujte prosím Mgr. Milana Filípka (milan.filipek@bbraun.com, +420271091236)
Autoři:

Mgr. Zuzana Čajová, Oddělení veřejných zakázek B. Braun Medical s.r.o.
Mgr. Milan Filípek, manažer Právní sekce B. Braun Medical s.r.o.

Hodnocení kvality ve veřejné zakázce – snazší, než si myslíte

Jednou z bariér pro uplatnění principů Value Based Procurementu může být náročnost hodnocení kvality. Z pohledu vyhodnocení nabídek je nepochybně jednodušší, je-li jediným hodnotícím kritériem nejnižší pořizovací cena, oproti situaci, kdy zadavatel hodnotí kvalitu nabízených produktů buď objektivními nebo subjektivními kritérii.

Přečteno: 203x
v Praze, 29.3.2021