Rowan Legal

Kvalita bez kompromisů.
 

Zakázkové poradenství a farmaceutické právo

Rowan Legal je přední česká a slovenská advokátní kancelář s 30 letou tradicí, jejíž počátky sahají až do roku 1990. Mezi naše klienty patří největší národní a mezinárodní korporace včetně veřejných institucí, kterým poskytujeme komplexní právní podporu v klíčových projektech.

Našim klientům poskytujeme plný právní servis, jsme však obzvláště uznáváni a pravidelně vysoce hodnoceni za naši expertízu v oblastech korporátního práva a obchodního práva, řešení sporů a arbitráží, duševního vlastnictví, IT práva, TMT práva  a hospodářské soutěže (včetně veřejných zakázek). Naší součástí je rovněž velmi silné daňové oddělení.

Pro advokátní kancelář ROWAN LEGAL představuje zakázkové poradenství jednu z tradičních oblastí specializace. V sektoru zdravotnictví pak dále poskytuje komplexní právní poradenství také v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků včetně přípravy komplexní smluvní dokumentace, licenčních řízení, řešení přestupkové agendy na úseku farmaceutik a zdravotnických prostředků.


Pro klienty ve zdravotnictví:

 • Vyvinuli jste nové léčivo či zdravotnický prostředek? Zajistíme pro Vás zdárný průběh licenčních a jiných regulatorních řízení.
 • Řešíte nestandardní či urgentní situaci týkající se zdravotnického výrobku? Zprostředkujeme komunikaci s dozorovými orgány pro úspěšné řešení Vašeho problému.
 • Chystáte se jít s Vaším výrobkem na trh? Připravíme smluvní dokumentaci, zajistíme podporu i ve specializované smluvní agendě pro farmaceutické společnosti (klinická hodnocení, distribuční dohody, obchodní podmínky atd.).
 • Rozjíždíte novou firmu? Vypracujeme pro Vás, případně přezkoumáme a upravíme interní směrnice, compliance programy a další interní dokumenty.
 • Dostali jste se do sporu s regulatorním orgánem či obchodním partnerem? Zastoupíme Vás v sankčních řízeních i v rámci obchodních sporů.

Pro zadavatele:

 • Nosíte v hlavně investiční plán a hledáte, jak ho uskutečnit? Probereme ho s Vámi a představíme vhodné cesty.
 • Potřebujete připravit zadávací podmínky nebo zrealizovat zadávací řízení? Poskytneme kompletní servis.
 • Běží Vám zadávací řízení, ale zadrhlo se to? Poskytneme analýzu i dílčích specializovaných otázek a navrhneme řešení.
 • Dodavatelé na Vás útočí ze všech stran? Postavíme se za Vás. Od řešení námitek přes řízení před ÚOHS až po správní žalobu.
 • Potřebujete změnit smlouvu na probíhající VZ? Má to svá úskalí, rádi Vás jimi provedeme.

Pro dodavatele:

 • Podáváte nabídku? Rozebereme s Vámi zadávací podmínky, pomůžeme Vám správně porozumět zadavateli.
 • Chcete podat nabídku, ale zadávací podmínky jdou proti Vám? Vše se dá řešit, připravíme za Vás dotazy a případně námitky či návrh k ÚOHS.
 • Podali jste nabídku a zadávací řízení se komplikuje? I nevinný dotaz zadavatele může být past a pak už je pozdě. Obraťte se na nás včas.
 • Došlo na nejhorší? Pomůžeme Vám bránit se proti nezákonnému vyloučení a dalším nesprávným úkonům zadavatele – od námitek před ÚOHS až ke správní žalobě.
 • Smlouva už běží, ale je potřeba ji upravit? Posoudíme Vaše možnosti a pomůžeme v komunikaci se zadavatelem.