Value Based Procurement

 

Proč vlastně Value Based Procurement dává smysl?

Zdravotnické prostředky jsou komplexními produkty a složité věci nelze nakupovat jednoduše. Respektive možné to je, ale v praxi to nevede k dobrým výsledkům.

Value Based Procurement umožňuje realizovat takový obchod, v němž zainteresované strany získají za investované peníze maximální hodnotu (best value for money).

Metoda VBP vychází z holistického přístupu. Na prvním místě jsou tak užitné vlastnosti produktu, a teprve poté přichází na řadu otázka, kolik peněz jsem ochoten za splnění svých očekávání dát. V konečném důsledku tak holistický přístup vede k úspoře nákladů a profitují z něj zdravotníci i pacienti.

Tato metodika vedle ceny zohledňuje např. snadnou a jednoduchou obsluhu, míru spolehlivosti produktu, možnost využívat pokročilé funkce, zkrácení pobytu pacienta v nemocnici, rychlejší rekonvalescenci nebo nižší výskyt reoperací.

Reálně tak Value Based Procurement přináší maximální benefity a aplikace principu nejnižší pořizovací ceny je naproti tomu nevyužitou příležitostí.


Jak si stojí Value Based Procurement v Evropě?

VBP se dlouhodobě věnuje evropská asociace distributorů zdravotnických prostředků MedTech, která sdružuje přední evropské a světové distributory (mezi jinými Johnson and Johnson, Hartmann, Medtronic, Novartis, 3M, Baxter a samozřejmě také B. Braun).

V roce 2016 vytvořil MedTech ve spolupráci s Boston Consulting Group iniciativu MEAT VBP (Most Economically Advantageous Tender Value Based Procurement), jejímž cílem je propagovat VBP a vytvářet metodologické a jiné nástroje pro rozšiřování této metody v praxi.

V současné době Medtech ve spolupráci s Boston Consulting vyvinul tzv. Value Based Procurement Tool (VBP Nástroj), který má podobu excelovské tabulky a slouží jako průvodce metodikou VBP při zadávání veřejných zakázek.


VBP Nástroj doprovází tři podrobné manuály:

  1. Manuál A: MEAT VBP Rámec
  2. Manuál B: MEAT VBP procesy a práce s VBP Nástrojem pro dodavatele
  3. MEAT VBP procesy a práce s VBP Nástrojem pro zadavatele


Manuály a VBP se zaměřují na čtyři fáze procesu zadávání veřejných zakázek:

  1. příprava veřejné zakázky
  2. průběh veřejné zakázky
  3. hodnocení nabídek
  4. uzavření smlouvy s vítězným uchazečem


Výhodou Value Based Procurement Nástroje a doprovodných manuálů je to, že zadavatelům podstatně usnadňují přípravu veřejné zakázky dle zásad VBP. Zadavatel tak nemusí vymýšlet vlastní postup, v manuálech je vše jasně a podrobně popsáno včetně grafických vizualizací. Přípravu a průběh konkrétní veřejné zakázky zpracuje ve VBP Nástroji.

V případě zájmu o manuály a VBP Nástroj kontaktujte manažerku Market Access and Economic Policies MedTechu Sophii Koettlitz (s.koettlitz@medtecheurope.org).

Podrobné informace o aktivitách MedTechu na podporu Value Based Procurement najdete zde: MedTech-VBP
Také se můžete zúčastnit některé z konferencí MedTechu na téma VBP. Zatím poslední konference se konala 1. prosince 2020.

Státy Západní Evropy se již v aplikaci metodiky Value Based Procurement hodně posunuly. Naším cílem je, aby se Česká republika a Slovensko dostaly minimálně na stejnou úroveň.