B. Braun a kvalita

Chráníme a zlepšujeme zdraví lidí na celém světě.
 

Skupina B. Braun je součástí celosvětového koncernu B. Braun – předního výrobce zdravotnických prostředků a technologií. V České a Slovenské republice působí skupina B. Braun od roku 1993 a skládá se z B. Braun Medical, špičkového dodavatele zdravotnických materiálů a služeb a B. Braun Avitum, kvalitního poskytovatele dialyzační péče.

Našim obchodním partnerům i pacientům nabízíme nejen produkty, ale také řadu servisních, poradenských a dalších služeb. Každá naše služba odráží hluboké porozumění potřebám společnosti i rozsáhlé odborné znalosti a dovednosti našich zaměstnanců. Ve spolupráci s našimi zákazníky a partnery pracujeme na vývoji těch nejlepších řešení pro pacienty. Jsme hrdí, že můžeme přispívat k lékařskému pokroku, a také chránit a zlepšovat zdraví lidí po celém světě. 

Webové stránky Zdravé zakázky jsou o Value Based Procurementu, tedy o tom, jak získat co největší hodnotu za peníze. Value Based Procurement přesně zapadá do toho, jak chceme uspokojovat potřeby našich zákazníků – nechceme jim pouze “dodávat krabice se zdravotnickými prostředky”, ale poskytovat jim komplexní služby s přidanou hodnotou.

Dnes rozeznáváme tři stupně aktivit vůči zákazníkům:

BBkvalita obr1

Naší ambicí určitě je posunout se z prvního stupně – dodavatele zboží na systémového dodavatele a optimálně na systémového partnera.

Systémový partner se zákazníkem konzultuje jeho potřeby a navrhuje ve spolupráci s ním taková řešení, která zvyšují efektivitu a přidanou hodnotu v celém procesním řetězci u zákazníka, a to jak ve vztahu ke zdravotnickému personálu, tak ve vztahu k pacientům.

Příklady systémového partnerství

Příkladem tohoto přístupu je poskytování komplexních služeb souvisejících s chirurgickým instrumentáriem nemocnici Šumperk. Toto zdravotnické zařízení jako první ve střední a východní Evropě přistoupilo k obměně chirurgického instrumentária nikoli formou nákupu, ale pronájmem a poskytováním souvisejících služeb od společnosti B. Braun Medical s.r.o.

Nemocnici Šumperk jsme zapůjčili nové chirurgické instrumentárium, optimalizovali zásobu nástrojů na centrální sterilizaci, implementovali software na setování nástrojů a sledování počtu resterilizací a zaškolili personál. Součástí služeb, které poskytujeme, je i pravidelný autorizovaný servis. Tímto řešením v duchu Value Based Procurement tak zákazník získává mnohem víc, než by mohl získat pouhou soutěží na nejnižší pořizovací cenu.

Dalším naším projektem je tzv. Orthopaedic Pathway. Základem Orthopaedic Pathway je tzv. Ortoscan, tedy důkladná analýza statistik, procesů a nákladů souvisejících s operacemi kloubních náhrad, například s endoprotézami nebo výměnou kolenního kloubu. Na podkladě této analýzy pak navrhujeme řešení pro lepší edukaci pacientů a optimalizaci procesů uvnitř nemocnice.

Součástí Orthopeadic Pathway je obvykle i sledování stavu pacienta propuštěného z nemocnice prostřednictvím vzdáleného přístupu, čehož hlavní výhodou je podstatné zkrácení pobytu pacienta v nemocnici a tedy úspora nákladů. Pobyt pacienta v nemocnici lze díky komunikaci vzdáleným přístupem zkrátit až na jeden den hospitalizaci, a to při vysokém komfortu pacienta a zcela minimálních zdravotních rizicích.

Abychom mohli být systémovým partnerem nemocnic, rozvíjíme v současné době obchodní přístup nazvaný Insight for Value. Jde v něm opět o komunikaci se zákazníky a o zlepšování procesů či o tvorbu větší přidané hodnoty u zákazníka buď pro personál nebo pro pacienty a v neposlední řadě také za účelem dosažení finančních úspor.

Když to vyjádříme jednoduše – v B. Braun opravdu věříme, že v přístupu Value Based Procurement je budoucnost, a proto se sami podle toho chováme.