Dodávka infuzní techniky včetně poskytnutí záručního servisu - národní tendr Slovenská republika

 

Předmětem veřejné zakázky bylo dodání infuzní techniky a zajištění záručního servisu v rámci národního tendru. Vzorové soutěžní podklady připravilo Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky. 

- technická hodnotící kritéria s důrazem na snadnost obsluhy


Předmětem veřejné zakázky bylo dodání infuzní techniky a zajištění záručního servisu. Vzorové soutěžní podklady připravilo Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky, neboť šlo o národní tendr. Pro každé z vybraných typů oddělení (ARO, neonatologie, operační sály, JIP) se po konzultacích s odborníky z praxe stanovily technické parametry, které musí soutěžené přístroje splňovat. Kromě toho byly specifikovány některé nadstavbové parametry, za které byly přiděleny bonusové body. Tím se jednotlivé přístroje od sebe lišily. Tento všeobecný model následně adaptoval konkrétní zadavatel (nemocnice) dle spektra požadovaných přístrojů infuzní techniky pro jednotlivá oddělení. V případě, že šlo o dokoupení již existujícího technického vybavení konkrétního oddělení v minoritním procentuálním podílu, mohl zadavatel požadovat kompatibilitu soutěžených přístrojů, kvůli zachování logické pracovní funkčnosti.

V jednom z případů šlo o dodávku infuzní techniky – lineární pumpy, volumetrické pumpy a dokovací stanice, kompatibilní se stávajícím technickým vybavením nemocnice, pro použití na ARO v jedné univerzitní nemocnici. Zadavatel umožňoval předložit i nabídku, která nebrala v potaz kompatibilitu, v případě úspěšné nabídky však musel uchazeč na vlastní náklady zajistit kompletní výměnu již existující techniky.
Kritériem hodnocení nabídek byl nejlepší poměr ceny a kvality. Cena byla hodnocena 92,5 body, kvalita 7,5 body, z celkového počtu 100 bodů. 


Pravidla uplatnění kritérií:

Celková cena za předmět zakázky v Euro s DPH - K1 (váha pre koeficient je 92,5)
Způsob výpočtu: 

K1 = Nejnižší celková cena ze všech nabídek / cena vyhodnocené nabídky x 82,5 = počet bodů

Body za kvalitativní parametry - K2 (váha pro koeficient byla 7,5) 

Kvalitativní kritéria Bodové kritérium Počet bodů
Lineární pumpa SPOLU 7,5
Programovatelný režim body za ano 2,5
TOM (Take over mode) body za ano 2,5
Automatické uchycení stříkačky při vkládání body za ano 2,5
Volumetrické pumpa SPOLU 7,5
Podávání enterální výživy i se setem body za ano 5,0
Výstražní alarm rozpojení linky body za ano 2,5

Způsob výpočtu celkového počtu bodů za kvalitativní parametry:
K2 = (počet pump Typ 1 x počet bodů Typ 1) + (počet pump Typ 2 x počet bodů Typ 2) / počet pump Typ 1 + počet pump Typ 2

Výsledná hodnota se zaokrouhluje na nejbližší celé, nebo poloviční desetinné místo (tj. 0, 0,5 nebo 1)
K1 + K2 = celkový počet bodů