Proč jsme stránky Zdravé zakázky vytvořili?

Vypisujte veřejné zakázky moderně. Aby to dávalo smysl.

 

Na těchto stránkách chceme zdravotnické profesionály, zejména pracovníky z oddělení nákupu a obchodních oddělení, seznámit se zadáváním veřejných zakázek metodou Value Based Procurement v souladu s principy ekonomicky nejvýhodnější nabídky MEAT (Most Economically Advantageous Tender). Tento způsob zadávání veřejných zakázek je založen primárně na hodnotícím kritériu kvality. Jsme přesvědčeni, že nejnižší cena by neměla být jediným kritériem výběru dodavatele.


Proč jsme stránky Zdravé zakázky vytvořili?

"Protože chceme přispět k vysoké kvalitě péče a k efektivitě
ve zdravotnických zařízeních."
 


Value Based Procurement se zaměřuje nejen na vstupní cenu produktů, ale na celkovou hodnotu poptávaného řešení. Jde o holistický přístup, který zahrnuje nižší náklady na poskytovanou zdravotní péči, lepší péči o pacienty a další benefity pro zdravotníky nebo dodavatele zdravotnických prostředků.

Podmínky pro Value Based Procurement se zlepšily díky směrnici Evropské komise o veřejném zadávání č. 2014/24/EU, která potlačila nejnižší cenu jako hlavní zadávací kritérium a zdůraznila celkovou ekonomickou výhodnost nabídky. Podpořila také dialog mezi zadavateli a dodavateli a zlepšila podmínky pro prosazování inovací.

Ani my jako přední distributor zdravotnických prostředků a technologií v České republice a na Slovensku již nechceme dodávat “pouze” produkty, ale poskytovat zákazníkům komplexní řešení. Chceme nabízet “insights for value” a ve spolupráci se zákazníky vytvářet a v praxi realizovat taková řešení, která mají pro zákazníky a pacienty největší hodnotu, což je plně v souladu se zásadami Value Based Procurement.

Spojili jsme se proto s advokátní kanceláří Rowan Legal, která poskytuje špičkové právní poradenství a na veřejné zakázky se dlouhodobě specializuje.

Společně jsme vytvořili tyto stránky, jejichž cílem je poskytnout českým a slovenským zdravotnickým profesionálům základní informace o VBP a praktické příklady na jednom místě.

V neposlední řadě chceme také podpořit dialog o metodice Value Based Procurement a sdílení zkušeností.


Milan Filípek
Manažer Právní sekce B. Braun Medical s.r.o.

Zuzana Čajová
vedoucí Oddělení veřejných zakázek