Správné rozdělení soutěže do 2 částí - dialyzační monitor pro chronickou a akutní dialýzu

 

V tomto případě byla veřejná zakázka rozdělená do dvou částí, přičemž v jedné se soutěžil dialyzační monitor pro chronickou dialýzu a ve druhé pro akutní dialýzu.
-  technická hodnotící kritéria


Každá část veřejné zakázky byla hodnocena zvlášť podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality nabízeného plnění. Nabídková cena za přístroje měla váhu 70% a kvalitativní technické parametry měly váhu 30%.

V rámci kritéria kvality byly hodnoceny technické parametry přístroje specifikované v příloze (např. online hemodialýza, hemodiafiltrace, provedení online příprava substitučního roztoku, možnost podání online bolusu během terapie, možnost použití suchého bikarbonátového koncentrátu, nastavitelný průtok dialyzačního roztoku, kontinuální i bolusové podávání heparinu, měření a monitorování dialyzační dávky online, regulace teplené bilance dialýzy, automatické měření krevního tlaku, automatický transfer dat apod.)

Hodnocení bylo provedeno dle následujícího vzorce:

hodnocená nabídka x 100 / nejvhodnější nabídka x váha příslušného subkritéria = počet bodů

Body získané v rámci jednotlivých subkritérií byly sečteny. Získaný počet bodů byl převážen váhou dílčího hodnotícího kritéria „kvalitativní technické parametry“ tj. váhou 30%.