Speciální soutěž o chirurgický laparoskopický systém vč. příslušenství

 

V tomto případě jedna okresní nemocnice soutěžila chirurgický laparoskopický systém včetně příslušenství a vozíku na celou sestavu.

- kombinace nákladů životního cyklu po dobu záruky (potřební materiál, kontroly, servis, doprava) a subjektivních hodnnotících kritérií (uživatelský komfort, ovládání přístroje)


Nabídky uchazečů byly posuzovány podle kritéria nejnižší nabídkové ceny laparoskopického systému (váha 50%), nákladů na provoz (BTK včetně dopravy, servisní hodiny) a nákladů spotřebního materiálu po dobu jednoho záručního roku (váha 25%) a také podle kritéria kvality, resp. klinických parametrů (váha 25%).

V rámci kritéria kvality byly hodnoceny následující subkritéria:

 • Intuitivní ovládání
 • Ergonomie kamerové hlavy
 • Ostrost obrazu z pohledu operatérů
 • Kvalita předehřevu plynu z pohledu operatéra 

Zadavatel si vyhradil právo vyžádat si přístroj na klinické odzkoušení na centrálních operačních sálech před uzavřením výsledků výběrového řízení a to po dobu pěti pracovních dnů.  

Vysvětlení hodnocení nabídek:

 1. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za laparoskopický systém získala 50 bodů, ostatní nabídky získaly počet bodů podle následujícího vzorce.

  nejnižší nabídková cena / hodnocená nabídka x 50 = počet bodů

 2. V případě subjektivního hodnocení, každý člen odborné hodnotící komise ohodnotil subkritéria nabídky hodnocením od 0 do 100, kde nejnižší hodnocení (0) vyjadřovala minimální naplnění požadavků dílčího hodnotícího kritéria, a nejvyšší hodnocení (100) vyjadřovalo maximální naplnění požadavků dílčího hodnotícího kritéria. Celkový počet bodů v subjektivních kritériích byl stanoven takto: (k2a *0,25 + k2b *0,25 + k2c*025 + k2d*0,25) * 0,25, kde k2a – k2d  je dílčí bodové ohodnocení subkritérií

 3. Nabídka s nejnižší celkovou cenou za náklady na provoz za 1 pozáruční rok získala 25 bodů, ostatní nabídky získaly počet bodů podle níže uvedeného vzorce. Do celkových nákladů byly započítány náklady za spotřební materiál včetně provedení BTK, dopravy a času servisního technika.

  nejnižší nabídková cena / hodnocená nabídka x 25 = počet bodů
   

  Do celkových nákladů se budou započítávat náklady za spotřební materiál vč. provedení BTK vč. dopravy a času servisního technika, dle formuláře pozáručního servisu a spotřebního materiálu v příloze.

  Hodnotící komise poté přidělila celkový počet bodů podle následujícího vzorce: 

  počet boů = k1 * v1 + (k2a + v2 +k2b* v2 +k2d *v2 ) *v2 + k3 * v3

  Kde k1 – k3 je dílčí bodové hodnocení a v1 – v3 jsou váhy jednotlivých kritérií.