Roztoky – sdružený nákup

 

V tomto případě se veřejná zakázka týkala sdruženého nákupu roztoků, přičemž zadávací řízení se realizovalo jako společné sdružením veřejných zadavatelů Masarykův onkologický ústav a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

- technická hodnotící kritéria s důrazem na výhody pro pacienta a snadnost obsluhy


Veřejná zakázka byla rozdělena do tří částí: 

  1. infuzní roztoky a spotřební materiál
  2. dialyzační roztoky a spotřební materiál k přístroji multiFiltrate (PRO)
  3. dialyzační koncentráty a spotřební materiál k přístroji 4008S Classix

Nabídky byly hodnoceny na základě celkové ekonomické výhodnosti. Nabídková cena měla váhu 70 % a kvalita 30 %. V rámci kritéria kvality mohl účastník zadávacího řízení získat v každé části veřejné zakázky maximálně 30 bodů. Jednotlivé kvalitativní parametry, za které účastník zadávacího řízení získal body, se v každé části veřejné zakázky lišily.


1. infuzní roztoky a spotřební materiál

  • při prvním vpichu není nutná dezinfekce portů – porty jsou sterilní z výroby (váha až 5 bodů)
    ◦ porty jsou sterilní z výroby – 5 bodů
    ◦ porty nejsou sterilní z výroby – 0 bodů
  • možnost opakovaného vpichu do portu a jeho dezinfekce dle standardních ošetřovacích postupů včetně dodržení správného postupu dezinfekce portů před vlastním vpichem (váha až 5 bodů)
    ◦ ano (možnost otření membrány obou portů dezinfekčním prostředkem) – 5 bodů;
    ◦ ne (otření membrány obou portů dezinfekčním prostředkem není možné) – 0 bodů.
  • možnost odečtu zbytkového objemu u PE lahví 500 ml a 1000 ml v průběhu infuze (váha až 5 bodů)
    ◦ na etiketě či jiném místě infuzní lahve je značen zbytkový objem – 5 bodů
    ◦ na etiketě či jiném místě infuzní lahve není značen zbytkový objem – 0 bodů.
  • velikost volného prostoru pro přidání aditiv (váha až 5 bodů)
    ◦ množství deklarovaného objemu v ml – účastník zadávacího řízení, který bude mít největší objem, získá plný počet bodů, tj. 5 bodů; ostatní dle vzorce uvedeného v části B této zadávací dokumentace
  • shodná velikost vstupných portů (váha až 5 bodů)
    ◦ ano (porty jsou stejně velké) – 5 bodů
    ◦ ne (porty nejsou stejně velké) – 0 bodů
  • čitelnost popisků (váha až 5 bodů)
    ◦ infuzní lahve mají zřetelné a dobře čitelné popisky na etiketách – 5 bodů
    ◦ infuzní lahve nemají zřetelné a dobře čitelné popisky na etiketách – 0 bodů.
  • barevné rozlišení roztoků z důvodů eliminace rizika záměny infuzní lahve (váha až 5 bodů)
    ◦ infuzní lahve mají zřetelně barevně rozlišené jednotlivé druhy roztoků – 5 bodů
    ◦ infuzní lahve nemají zřetelně barevně rozlišené jednotlivých druhů roztoků – 0 bodů

2. dialyzační roztoky a spotřební materiál – multiFiltrat (PRO)

  • je použito barevné kódování jednotlivých přípojných konektorů setů rozlišující jejich určení – (váha až 5 bodů)
    ◦ ano – 5 bodů
    ◦ ne – 0 bodů
  • linky pro citrát a kalcium jsou integrovány a předem připojeny k odpovídajícím setům u kitů pro citrátové terapie (váha až 5 bodů)
    ◦ ano – 5 bodů
    ◦ ne – 0 bodů
  • vaky na roztoky a dialyzátor jsou vyrobeny z materiálu bez obsahu ftalátů – DEHP (váha až 5 bodů)
    ◦ ano – 5 bodů
    ◦ ne – 0 bodů
  • způsob sterilizace dialyzátorů (váha až 5 bodů)
    ◦ sterilizace INLINE parou – 5 bodů
    ◦ sterilizace parou/teplem – 3 body
    ◦ sterilizace zářením – 1 bod
    ◦ sterilizace etylenoxidem – 0 bodů
  • plnící objem kompletního systému setů včetně dialyzátoru (váha až 5 bodů)
    ◦ rozmezí 245 až 280 ml – 5 bodů
    ◦ mimo rozmezí 245 až 280 ml – 0 bodů
  • možnost výměny dialyzátoru během terapie bez nutnosti ukončení terapie (váha až 5 bodů)
    ◦ ano – 5 bodů
    ◦ ne – 0 bodů

3. dialyzační koncentráty a spotřební materiál k přístroji 4008S Classix

  • množství fyziologického nebo on-line roztoku, který je zapotřebí pouze pro proplach dialyzátoru u každého nabízeného dialyzátoru – množství roztoku, který musí být vypuštěn do odpadu (váha až 15 bodů)
    ◦ 0 ml – 15 bodů
    ◦ < 500 ml - 10 bodů
    ◦ ≥ 500 ml – 0 bodů
  • způsob sterilizace dialyzátorů (váha až 15 bodů)
    ◦ sterilizace INLINE parou – 15 bodů
    ◦ sterilizace parou/teplem – 5 bodů
    ◦ sterilizace zářením – 0 bodů