Případ Stockholm County Council (Švédsko, 2012) – celkové náklady na péči

Autor: MedTech Europe a BCG (Boston Consulting Group)
 

Veřejná zakázka na komplexní péči o pacienta


Součástí zadání veřejné zakázky byly tři případové studie, na nichž měli uchazeči prezentovat celkové náklady na péči o pacienta s předem danými zdravotními problémy (hypotetické příklady zranění pacienta).

Výsledná kalkulace tedy zahrnovala také náklady na jednotku obvazů, na počet jejich výměn a časový fond potřebný k jejich výměně (podle sdělené hodinové mzdy sester), náklady na přepravu pacienta a další položky.

V tendru byla zohledněna frekvence komplikací způsobených obvazy či jiným materiálem uchazeče.

Tendr vyhrál uchazeč s nejdražšími obvazy, který ovšem doložil nejnižší celkové náklady na péči o pacienta.

Zdrojová data