Případ Kanadského zdravotnického úřadu (Canadian provincial health authority, Kanada, 2014) – dohoda o sdílení rizik

Autor: MedTech Europe a Boston Consulting Group (BCG)
 

Veřejná zakázka na kardiostimulátory a další kardiologické přístroje


Hlavním hodnotícím kritériem tohoto výběrového řízení byl očekávaný medián životnosti kardiologických přístrojů včetně deklarované doby vybití baterie.

Účelem veřejné zakázky bylo omezení počtu nutných reoperací z důvodu omezené životnosti baterie u poptávaných zdravotnických prostředků (7 let po první operaci).

Úkolem uchazečů bylo kvantifikovat životnost přístrojů při různých variantách jejich použití. Ve všech případech však nebyla k dispozici klinická data, a proto zadavatel zvolil metodu tzv. risk-sharing dohody. V praxi to znamená, že pokud by přístroj selhal, nebo by se baterie vybila před mediánem životnosti, náklady na reoperaci hradí dodavatel.

Zdrojová data