Případ Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS, Norsko, 2011) – feedback od pacienta

Autor: MedTech Europe a Boston Consulting Group (BCG)
 

Veřejná zakázka na IV katetry


Důvodem vypsání tendru byla předchozí špatná zkušenost s velkým množstvím vadných nebo opakovaných vpichů, což vedlo k navyšování nákladů, a pravidelné stížnosti pacientů na bolestivost.

Výběrové řízení zahrnovalo testovací období v délce dvou měsíců, v jehož průběhu personál nemocnice testoval katetry všech uchazečů. Do testu byli zapojeni i pacienti, kteří hodnotili bolestivost vpichu.

Zadavatel do hodnocení tendru zahrnul bolestivost vpichu, uživatelskou přívětivost a subjektivní vnímání bezpečnosti použití katetrů personálem.

Výběrové řízení nevyhrál uchazeč s nejlevnějšími katetry.

Zdrojová data