Efektivní soutěž o dezinfekční přípravky

 

V tomto případě byla veřejná zakázka rozdělená do několika částí, v rámci kterých se soutěžily dezinfekční přípravky.

- kombinace subjektivních hodnotících kritérií - vlastnosti hodnoceny zdravotníky (snadnost aplikace, stav pokožky po aplikaci) a technických hodnotících kritérií


V první části se soutěžily dezinfekční přípravky na ruce, kůži a plochy ve formě ubrousků, ve druhé části dezinfekční přípravky na sliznice, kůži, plochy ve formě roztoků a na nástroje. Nabídky byly hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, přičemž dílčí kritérium nabídkové ceny bylo hodnoceno váhou 70% a jakostní a kvalitativní vlastnosti předmětu zakázky váhou 30%. V každé části veřejné zakázky byly nabídky hodnoceny samostatně.

1A) Dezinfekční přípravky na ruce

V rámci kritéria kvality bylo hodnoceno subjektivní vnímání uživateli a kožní snášenlivost, každé s váhou 50%.

Subjektivní vnímání uživateli – váha 50%

Toto subkritérium bylo hodnoceno komisí zdravotníků, kdy každý člen každý soutěžený přípravek (vzorek) opakovaně nanášel na ruce po dobu jednoho dne nejméně 20x. Poté člen komise přidělil každému přípravku známku 0 (minimum) až 5 (maximum) podle svého uvážení. Přípravky byly hodnoceny z hlediska komfortu aplikace a používání, vůně/zápachu a subjektivního vnímání stavu pokožky rukou po aplikaci.

Známky udělené každým hodnotitelem každému přípravku se zapsaly do tabulky a určil se jejich součet. Nabídka obdržela počet bodů daný součtem všech známek v tabulce.

Výsledné hodnocení bylo dáno následujícím vzorcem: Součet bodů hodnocené nabídky děleno součet bodů nejvýhodnější nabídky krát 100. Výsledný počet bodů byl převážen vahou 50% hodnotícího kritéria.

Kožní snášenlivost – váha 50%

V tomto případě předložil účastník nezávislé posudky, studie či protokoly o zkoušce, které hodnotily nabízené přípravky z hlediska kožní snášenlivosti a jejího vlivu na akceptaci přípravků uživateli, z hlediska vlivu na compliance, z hlediska změny stavu pokožky po používání přípravků apod.

Za dodané posudky a studie uvedené v odborných publikacích v českém jazyce na jednotlivé uvedené parametry (ANO) získal účastník po 25 bodech. V případě jejich nedoložení získal 0 bodů.

Parametry pro posouzení kožní snášenlivosti ANO / NE
Posudek (studie) na kožní snášenlivost
Posudek (studie) na akceptaci přípravků uživateli
Posudek (studie) z hlediska na compliance
Posudek (studie) na pozitivní změny pokožky při používání
Výsledné hodnocení bylo dáno následujícím vzorcem: Součet bodů hodnocené nabídky děleno součet bodů nejvýhodnější nabídky krát 100. Výsledný počet bodů byl převážen vahou 50% hodnotícího kritéria.

1B) Dezinfekční přípravky na kůži na bázi alkoholu

V tomto případě účastník pravdivě odpověděl na každou z níže uvedených otázek ANO nebo NE:

 • Umožňuje balení s mechanickým rozprašovačem 250 ml souvislou aplikaci v každé poloze lahvičky (svisle, šikmo, vzhůru nohama apod.)?
 • Umožňuje balení s mechanickým rozprašovačem 500 ml souvislou aplikaci v každé poloze lahvičky (svisle, šikmo, vzhůru nohama apod.)?
 • Je účastník schopen dodávat přípravek 1 v přenosném balení, tzn. v lahvičkách o objemu 50-75 ml s rozprašovačem?
 • Jsou přípravky 1 a 2 účinné proti rotaviru v expoziční době max. 30 s?
 • Jsou přípravky 1 a 2 tuberkulocidní v expoziční době max. 30 s?

1C) Dezinfekční přípravky na plochy ve formě ubrousků / utěrek

V tomto případě účastník pravdivě odpověděl na každou z níže uvedených otázek ANO nebo NE:

 • Jsou alespoň 3 z přípravků 1 až 4 a oba přípravky 5 a 6 účinné na multirezistentní bakterie? (Účinnost prokázána úspěšným testováním testovacími metodami ČSN EN nebo DGHM/VAH.)
 • Je možné u alespoň jednoho z produktů 5 a 6 dosáhnout účinnosti A(B)(V) v expoziční době 5 min?
 • Může žadatel doložit nezávislým měřením, že alespoň jedním z alkoholových přípravků (1, 2) lze úspěšně vydezinfikovat plochu o obsahu větším než 0,5 m2?
 • Jsou dodávány role utěrek v balení, které odstraňuje nutnost čištění a dezinfekce opakovaně použitelného zásobníku?
 • Jsou role suchých utěrek dodávány v jednorázovém zásobníku?

Za každou odpověď „ANO“ získal účastník 20 bodů, za každou odpověď „NE“ 0 bodů.
Výsledné hodnocení bylo dáno následujícím vzorcem: Součet bodů hodnocené nabídky děleno součet bodů nejvýhodnější nabídky krát 100.

2A) Dezinfekční přípravky na dezinfekci sliznic (výplach ran) a kůže s obsahem PVP- jódu a chlorhexidinu diglukonátu

V tomto případě účastník pravdivě odpověděl na každou z níže uvedených otázek ANO nebo NE:

 • Je obsah alkoholu v přípravcích 1 a 2 nižší nebo roven 50%?
 • Je maximální koncentrace PVP-jódu v přípravku 1 a 2 nižší než 2,0%?
 • Je zaručena stálobarevnost přípravku 4 - barveného, na bázi alkoholu a Chlorhexidinu diglukonátu minimálně 1 měsíc od otevření?
 • Je obsah Chlorhexidinu diglukonátu u přípravků 3 a 4 roven 2,0% s tolerancí ± 20%?

2B) Dezinfekční přípravky na plochy ve formě roztoků

V tomto případě účastník pravdivě odpověděl na každou z níže uvedených otázek ANO nebo NE:

 • Lze přípravky 1 a 2 ředit pomocí směšovacích zařízení?
 • Je alespoň jeden z přípravků 1, 2, otestován na sporicidní účinnost na Clostridium difficile (in vitro)?
 • Je přípravek 3 otestován na citlivé materiály, makrolon, silikon, koženku i na přístroje jako jsou např. Perfusor, Infusomat a UZ sondy Philips, Aloka, GE?
 • Je otestována účinnost u přípravku 4 na Norovirus (MNV), Rotavirus a Adenovirus dle ČSN EN 14476 s expozicí do 30s. včetně?
 • Obsahuje přípravek 4 méně než 50% ethanolu včetně?

2C) Dezinfekční a čistící přípravky na nástroje a dezinfekční přípravky na vyšší stupeň dezinfekce

V tomto případě účastník pravdivě odpověděl na každou z níže uvedených otázek ANO nebo NE:

 • Je přípravek 1 doporučován alespoň jedním výrobcem instrumentária a zároveň je doporučovaný alespoň jedním výrobcem endoskopii k dekontaminaci endoskopů?
 • Lze přípravek 1 používat také v ultrazvukových myčkách?
 • Je prokázaná stabilita účinnosti pro vyšší stupeň dezinfekce u přípravku 4 více jak 10 dní?
 • Lze přípravky 1, 2, a 4 ředit pomocí směšovacích zařízení?
 • Umožňují přípravky 2 a 3 expozici pro účinnost A, (B), (V) do 5 minut při běžné koncentraci (méně než 2%)?

Za každou odpověď „ANO“ získal účastník 20 bodů, za každou odpověď „NE“ 0 bodů.
Výsledné hodnocení bylo dáno vzorcem: Součet bodů hodnocené nabídky děleno součet bodů nejvýhodnější nabídky krát 100.