Dodávky různých typů injekčních stříkaček

 

Tato veřejná zakázka byla rozdělena do tří částí, přičemž v první části se soutěžily jednorázové šroubovací injekční stříkačky o objemu 50 – 60 ml, v druhé části jednorázové šroubovací injekční stříkačky o objemu 20 ml a ve třetí části jednorázové dvoudílné injekční stříkačky s různými objemy a parametry (např. kónus bez závitu, bezpečná zarážka pístu, bez PVC, sterilní, dobře čitelná stupnice apod.)

- technická hodnotící kritéria


Nabídky uchazečů byly hodnoceny na základě celkové ekonomické výhodnosti. Dále se hodnotila dílčí kritéria nabídkové ceny (váha 70 %) a kvality (váha 30 %). Zadavatel tento požadavek odůvodnil tím, že dbá ve zvýšené míře na kvalitu dodávaných zdravotnických prostředků.

V rámci kritéria kvality byly hodnoceny tyto parametry:

  • snadnost natažení roztoku do stříkačky
  • kvalita zarážky pístu
  • výskyt falešných alarmů injekčních dávkovačů
  • minimální velikost zbytkového objemu stříkačky
  • čitelnost stupnice

Uchazeči mohli za každý z parametrů obdržet maximálně 3 body:

  • splněno výborně – 3 body
  • splněno dobře – 2 body
  • nevyhovuje – 1 bod

Celkový maximální počet bodů byl 15 pro každého uchazeče.
Zadavatel současně požadoval předložení vzorků minimálně dvou balení (kartonů) od každého typu zdravotnického prostředku, aby mohl vyzkoušet jejich kvalitu v běžném provozu.