Dodávka periferních žilních kanyl rozdělená do tří částí

 

V tomto případě jedna menší okresní nemocnice v Moravskoslezském kraji soutěžila periferní žilní kanyly, přičemž veřejná zakázka byla rozdělena do čtyř částí, dle různých druhů kanyl. - technická hodnotící kritéria s důrazem na bezpečnost a snadnost obsluhy


V první části se soutěžily bezpečnostní kanyly bez křidélek, ve druhé části bezpečnostní kanyly s křidélky, ve třetí části jednoduché kanyly (pero) a v poslední části bezpečnostní uzavřené kanyly, které účinně minimalizují kontaminaci a únik krve.

Nabídky byly v každé části hodnoceny samostatně na základě ekonomické výhodnosti, přičemž nabídková cena byla hodnocena 60% a funkčnost / kvalita 40%. V rámci hodnocení kvality museli účastníci předložit vzorky kanyl k jednotlivým částem zakázky. Bodové hodnoty získané za hodnocené parametry se sečetly a takto získané bodové hodnocení se přepočítalo dle níže uvedeného vzorce:

Počet bodů hodnoceného uchazeče / maximální počet získaných bodů x 100 = bodové hodnocení

V rámci kritéria funkčnosti / kvality byly hodnoceny následující parametry:

Hodnocená subkritéria kvality Body Bližší popis subkritérií
bezpečná manipulace max. 10 bodů Hodnotilo se riziko poranění jehlou, přičemž bylo hodnoceno technické řešení ochrany ošetřujícího personálu před poraněním použitou zaváděcí jehlou kanyly
ostrost jehly, pohodlnost jejího zavádění max. 10 bodů Čím ostřejší jehla a větší pohodlnost zavádění, tím vyšší počet bodů
odolnost proti zalomení max. 10 bodů Předmětem hodnocení byla odolnost kanyly proti jejímu zalomení v cévním řečišti pacienta
zábrana úniku krve při punkci a opakovaný vstup max. 10 bodů Předmětem hodnocení byla schopnost kanyly zabránit úniku krve při punkce a možnost opakovaného vstupu